ZÄHLEN – RECHNEN – ZAHLEN

Mikor melyiket használd?

?ZÄHLEN + tárgy eset: megszámol valamit, elszámol valameddig

Zähle die Bücher! Számold meg a könyveket!
Mein Sohn kann bis 100 zählen. A fiam 100-ig számolni.

?RECHNEN + tárgy eset: számol, kiszámol valamit

Die Schüler rechnen sehr schnell. A tanulók nagyon gyorsan számolnak.
Hans kann gut im Kopf rechnen. Hans jól tud fejben számolni.

?RECHNEN + részes eset: számít valamit, számol valamivel

Ich rechne mit schönem Wetter. Szép idővel számolok.
Wir haben mit dem schlimmsten gerechnet. A legrosszabbra számítottunk.

?ZAHLEN + tárgy eset: kifizet, megfizet valamit

Hast du schon die Rechnung gezahlt? Kifizetted már a számlát? (=bezahlen + tárgy eset)
Herr Ober, ich möchte zahlen! Pincér úr, szeretnék fizetni!