1. Elöljárószók tárgyesettel – példamondatokkal
 2. Elöljárószók részes esettel – hogyan használd őket?
 3. Kötőszavak egyenes szórenddel – nem csak USODA!
 4. A kiemelés művészete – a szebb beszédért!
 5. A fordított szórend – ezt mindenképp használnod kell
 6. Kötőszavak fordított szórenddel – fordítsd ki!
 7. Kérdőszavak – kérdéstípusok, hogy bátran kérdezz!
 8. Személyes névmások tárgyesete – szereted őt?
 9. Személyes névmások részes esete – kinek? kiknek?
 10. Igék tárgyesettel – ezeket mindig tárggyal használd!
 11. Igék részes esettel – ehhez kell a datív!
 12. Mutató névmás: dieser, diese, dieses – így használd!
 13. Welcher, welche, welches kérdőszavak
 14. Man mint általános alany – ezekben a mondatokban alkalmazd
 15. Sorszámnevek – hanyadik?
 16. Múlt idő 1: Perfekt: elváló igekötős igék múlt időben
 17. Múlt idő 2: Perfekt: nem elváló igekötős igék múlt időben
 18. Múlt idő 3: Perfekt HABEN – milyen igékről van szó?
 19. Múlt idő 4: Perfekt SEIN – miért pont sein?
 20. Mögen vagy möchten? – nem mindegy, hogy szereted, vagy szeretnéd!
 21. Múlt idő 5: A módbeli segédigék Präteritum múlt ideje 1.  
 22. Múlt idő 6: A módbeli segédigék Präteritum múlt ideje 2. 
 23. Birtokos névmás tárgy- és részes esete – a nénikédet! az apádnak!
 24. A birtoklás kifejezése 1: S – kinek a mije?
 25. A birtoklás kifejezése 2: VON – minek a kije?
 26. KATI szórend 1.: így turbózd fel a mondataidat!  
 27. KATI szórend 2.: kötőszavak KATI szórenddel
 28. Összevonások – a német nyelv szépségei

➡︎ VISSZA A RENDELÉSHEZ ⬅︎