1. Elöljárószók tárgyesettel
 2. Elöljárószók részes esettel VIDEÓ
 3. Kötőszavak egyenes szórenddel
 4. A kiemelés művészete VIDEO
 5. A fordított szórend
 6. Kötőszavak fordított szórenddel
 7. Kérdőszavak 2.0 
 8. Személyes névmások tárgyesete VIDEO
 9. Személyes névmások részes esete
 10. Igék tárgyesettel 
 11. Igék részes esettel
 12. Mutató névmás: dieser, diese, dieses
 13. Welcher, welche, welches kérdőszó ViDEÓ
 14. Man mint általános alany
 15. Sorszámnevek
 16. Múlt idő 1: Perfekt: elváló igekötős igék múlt időben
 17. Múlt idő 2: Perfekt: nem elváló igekötős igék múlt időben
 18. Múlt idő 3: Perfekt HABEN
 19. Múlt idő 4: Perfekt SEIN 
 20. Mögen vagy möchten? 
 21. Múlt idő 5: A módbeli segédigék Präteritum múlt ideje 1.  
 22. Múlt idő 6: A módbeli segédigék Präteritum múlt ideje 2. 
 23. A birtoklás kifejezése 1: S VIDEÓ
 24. A birtoklás kifejezése 2: VON VIDEÓ 
 25. KATI szórend 1: WEIL  VIDEÓ
 26. Kötőszavak KATI szórenddel VIDEÓ
 27. Birtokos eset tárgy- és részes esete 
 28. Összevonások VIDEÓ

➡︎ VISSZA A RENDELÉSHEZ ⬅︎