MONDATALKOTÓ villámtréning 1.0

A tréning témái:


Image

1. Mondatalkotás kijelentés esetén.
2. Mondatbővítés.
3. Kiemelés mondatalkotása.
4. Kérdés típusa 1-2.
5. Mondatok SICH-es igékkel.
6. Mondatalkotás módbeli segédigékkel.
7. Dupla igés mondatok.
8. Kérdések módbelikkel.
9. Elváló és el nem váló igekötős igék mondatokban.
10. Mondatalkotás Perfekt múltban.
11. Kérdés Perfekt múltban.
12. Mondatok fordított szórenddel.

ALAPÁR

29 euró

9.990 forint


  • videótréning

Ezt választom!